Ian McEwan: Słodka przynęta

sweet_toothIan McEwan: „Słodka przynęta”, tłumaczenie: Andrzej Szulc, Albatros, Warszawa 2013.

Anglia początku lat siedemdziesiątych to z jednej strony rewolucja seksualna, rock ‚n’ roll, haszysz, LSD, z drugiej wiktoriańskie domy tak w swoich wnętrzach, jak i w naturze ludzi je zamieszkujących.  Podziały klasowe, hierarchie (w rodzinie i społeczeństwie), o braku emancypacji nie wspominając.

Do tego panuje ideologia zimnowojenna, powszechna jest obawa przed wielkimi problemami wynikającymi z kryzysu naftowego, działania Irlandzkiej Armii Republikańskiej, codzienność zamachów terrorystycznych, protesty górników. Konserwatyzm pełen jak zwykle hipokryzji. Jeden przykład: oto córka biskupa anglikańskiego przyłapana na przemycie narkotyków, zachodzi w ciążę. Z całego zamieszania wyciągnięta dzięki uruchomionej sieci znajomości. Oskarżenia o przemyt rozpływają się tak, jak i znika wstydliwa, niewygodna ciąża.

W takim oto czasie spotykamy się z Sereną (McEwan zaczyna książkę zdaniem: „My name is Serena Frome (rhymes with plume)”) – druga córka wspomnianego wyżej biskupa, wzrastająca w dobrobycie. Kocha książki i przejawia „niejaki talent do matematyki”, jest absolwentką dobrej „grammar school” i marzy o anglistyce, lecz pod naciskiem argumentów matki „ląduje” na matematyce w Cambridge. Studia nie sprawiają jej przyjemności. W gruncie rzeczy okazuje się, że wcale aż tak dobra z tej matematyki to nie jest i kończy z marnym dostatecznym.

Spotkanie z pewnym wykładowcą uniwersyteckim staje się przełomem w jej życiu. Wdaje się w romans. Związek z nauczycielem to nie tylko potajemne schadzki w jego wiejskim domu. On zaczyna ją lepić (niczym profesor Higgins w „Pigmalionie” G. B. Shawa). Nakłania do czytania pewnych lektur, egzaminuje z nich. Wypracowuje w niej zwyczaj czytania gazet. Jest jej mentorem. Nagle z nią zrywa. Serena przeżywa dramat. Jednak wiedza, którą nabyła dzięki swojemu kochankowi przydaje się jej podczas rekrutacji do MI5 (brytyjskiego kontrwywiadu). Praca zmienia jej życie. Mimo, iż wszystko dzieje się nieśpieszne, wręcz monotonnie, napięcie rośnie. Rozpoczyna się akcja „Sweet tooth” – słodka przynęta.

„Słodka przynęta” to również świetna opowieść o czytaniu i pisaniu książek.

Zbigniew Mikołejko: “We władzy wisielca. Z dziejów wyobraźni Zachodu”, Wydawnictwo Słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2013

We-wladzy-wisielca

Zbigniew Mikołejko: „We władzy wisielca. Z dziejów wyobraźni Zachodu”, słowo/obraz terytoria,  Gdańsk 2013.

Wisielec. Tak, to ta figura, a nie strzyga czy topielica, jest bohaterem książki; ciało upodlone, przybierające wiele form, wystawione na ogląd publiczny.  Zbigniew Mikołejko na ponad czterystu stronach pokazuje różne twarze wisielca odwołując się tak do przykładów ze sztuki, jak i z literatury. Wędrujemy z profesorem: pierwsze spotkanie to obdarty żywcem ze skóry mitologiczny Marsjasz, dalej zwracamy się ku Iskariocie, następnie patrzymy na ciało złodzieja, na którym doktor Tulp przeprowadza lekcję anatomii, nie zapomina autor o “ręce chwały” (“ręce wisielca”), która stanowiła cenną zdobycz dla wszelkiej maści rzezimieszków. Kult ten przyrównuje – a z czym trudno się nie zgodzić – do makabrycznego kościelnego przywiązania do relikwii i rozczłonkowywania ciał osób uznanych za święte.

Zatrzymuje się Mikołejko przez moment nad samobójczą śmiercią kobiet, która była wyrazem ich emancypacji. Otóż sznur, który zakładała kobieta ukazywał jej niezależność i wyrwanie się spod władzy mężczyzn; krok ku emancypacji.

Pod koniec pracy pojawiają się przykłady wyjątkowego okrucieństwa człowieka wobec zwierząt, kiedy to człowiek osądzał zwierzę, skazując je na publiczną śmierć. Śmierć straszną w męczarniach; śmierć, w której objawia się nam istota ludzka pozbawiona empatii, zdehumanizowana. Tak kończy się pierwsza część wędrówki przez horrendum i grozę wisielczej śmierci.

“We władzy wisielca” jest pięknie wydana, bogata w liustracje i reprodukcje dzieł sztuki. Pisana tak, że uwodzi czytelnika od pierwszych kart.

Zygmunt Bauman, Stanisław Obirek: “O Bogu i człowieku rozmowy”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013

Zapis dialogu dwóch, jak deklarują się we wstępie, agnostyków: Stanisława Obirka i Zygmunta baiman_rozmowyBaumana. Punktem wyjścia tego spotkania jest pytanie o Boga, bogów (?), by dalej zatrzymać się przy refleksji nad tolerancją, otwartością na Innego. Kolejno zapytują rozmówcy o konsekwencje przyjęcia tezy istnienia jedynej prawdy (czy w ogóle prawda może być jedyna). Namyślają się, profesorowie, nad rolą przypadku w życiu czlowieka, by na koniec przywołać nadzieję. Obaj autorzy sprzeciwiają się wszelkiej maści fundamentalizmom. Fundamentalizm bowiem, jak podkreślają, nie dopuszcza do głosu innej myśli; jest zamknięty. Obawiają się instytucji, ludzi którzy roszczą sobie prawo do stawiania moralnej linii demarkacyjnej między tym co moralne a niemoralne, między dobrem a złem, prawdą a kłamstwem. Opowiadają się za otwartym społeczeństwem, w którym różnorodności egzystują w harmonii i szacunku.

Książka kończy się a w zasadzie otwiera, otwiera na dialog z czytelnikiem. Na poszukiwanie możliwości współistnienia i otwartości oraz wzajemnego szcunku dla Innego. Bo przecież każdy z nas jest tym Innym dla każdego.

Michel Houellebecq: “Mapa i terytorium”, tłum. Beata Geppert, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2011

Mapa i terytorium

Głównym bohaterem „Mapy i terytorium” jest Jed Martin – malarz, fotografik, który niespodziewanie odnosi sukces tak artystyczny, jak i finansowy. Przygotowując wystawę prosi pisarza Michela Houllbecqa o napisanie tekstu do katalogu towarzyszącemu prezentacji prac. Pomiędzy bohaterami pojawia się nić porozumienia, przyjaźni, która zostaje gwałtownie przerwana w wyniku brutalnego morderstwa, którego ofiarą pada Houellebecq. Dalej życie Martina toczy się w samotności. Zderza się z wyborem ojca, który postanowi poddać się eutanazji w Szwajcarii, ponieważ choroba nowotworowa odbiera mu godność i człowieczeństwo. Dalsze etapy życia Jeda to przeprowadzka z miasta na wieś. gdzie w osamotnieniu spotyka starość i umiera.

“Mapa i terytorium” to refleksja o kondyncji współczesnego człowieka, którą autor szkicuje przygnębiająco: istnienie opierające się na pracy i produkcji; braku relacji międzyludzkich. Człowiek współczesny zamknięty w swoim świecie nie wchodzi w świat innego, nie chce poznawać, tworzyć więzi, związywać się uczuciowo.

Cyril Bouyeure: “Adam Michnik Biografia. Wymyslić to, co polityczne”, tłum. Jacek Giszczak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009

W 2009 ukazała się biografia Adama Michnika autorstwa francuskiego dyplomaty Cyrila Bouyeure’a. Książka ta to próba opowiedzenia intelektualnej i politycznej historii życia postaci, majacej wybitnie znaczący wpływ na najnowsze dzieje Polski.
Poznajemy środowisko, w którym wzrastał przyszły twórca i redaktor naczelny Gazety Wyborczej, idee, które go inspirowały, przyjaźnie, które nawiązywał, podróże, które go kształtowały.
Bouyeure analizuje Michnika idee dialogu lewicy i Kościoła. a także jego koncepcję „nowego ewolucjonizmu”. Podejmuje analizę pomysłu „hiszpańskiej drogi”, czyli wyjścia z komunizmu poprzez porozumienie.
Poświęca też rozdziały Michnikowi jako twórcy Gazety, pokazując tak dobre (choćby kampanie społeczne), jak i złe momenty (nie dopuszczenie tekstu Barbary Labudy, w którym pisała o bezwzględnym przejmowaniu przez Kościół znajconalizowanej wczesniej własności).
Książka porządkuje wiele faktów i idei z życia Adama Michnika; jednak taka postać wydaje się zasługuje na tekst obszerniejszy, krytyczny, który pokazałby złożoność myśli, kontekst ideowy, a także ówczesny dramat polskiej inteligencji.