Cyril Bouyeure: “Adam Michnik Biografia. Wymyslić to, co polityczne”, tłum. Jacek Giszczak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009

W 2009 ukazała się biografia Adama Michnika autorstwa francuskiego dyplomaty Cyrila Bouyeure’a. Książka ta to próba opowiedzenia intelektualnej i politycznej historii życia postaci, majacej wybitnie znaczący wpływ na najnowsze dzieje Polski.
Poznajemy środowisko, w którym wzrastał przyszły twórca i redaktor naczelny Gazety Wyborczej, idee, które go inspirowały, przyjaźnie, które nawiązywał, podróże, które go kształtowały.
Bouyeure analizuje Michnika idee dialogu lewicy i Kościoła. a także jego koncepcję „nowego ewolucjonizmu”. Podejmuje analizę pomysłu „hiszpańskiej drogi”, czyli wyjścia z komunizmu poprzez porozumienie.
Poświęca też rozdziały Michnikowi jako twórcy Gazety, pokazując tak dobre (choćby kampanie społeczne), jak i złe momenty (nie dopuszczenie tekstu Barbary Labudy, w którym pisała o bezwzględnym przejmowaniu przez Kościół znajconalizowanej wczesniej własności).
Książka porządkuje wiele faktów i idei z życia Adama Michnika; jednak taka postać wydaje się zasługuje na tekst obszerniejszy, krytyczny, który pokazałby złożoność myśli, kontekst ideowy, a także ówczesny dramat polskiej inteligencji.